Monthly Archives: October 2018

SJUKSKÖTERSKESPECIALITETER

Vi har alla en bild av sjuksköterskan vid sängkanten av en patient, administrera mediciner, justera IVs och kanske till och med fluffing en kudde och räta ut en filt; men det är en gammaldags syn på vårdyrket. Under de senaste tjugo åren har roller och möjligheter för dem inom omvårdnadsområdet expanderat kraftigt.

Enligt American Nurses Association, det är en årlig tillväxt på 100 000 omvårdnad positioner som förväntas genom 2022, vilket gör omvårdnad de snabbast växande yrke i USA Ännu mer häpnadsväckande är det AMERIKANSKA Bureau of Labor Statistics’ (BLS) uppskattar att det kommer att finnas behov för 1,1 miljoner nya Sjuksköterskor som krävs för att undvika en brist. Nästan 500,000 sjuksköterskor förväntas gå i pension under de närmaste tio åren; och antalet patienter förväntas öka, fler människor går med i de försäkrade rullarna i sms lån utbetaling på dagen som spänner.

Det fanns en tid som omvårdnad var begränsad till direkt patientvård; men, som teknik framsteg, intensiv forskning i kvalitet patientvård har ökat, sjukhus och vårdinrättningar har förbättrade tjänster och sjuksköterskor är i spetsen för nya karriärer och subspecialties. Läs mer

Posted in SJUKSKÖTERSKESPECIALITETER | 11 Comments