Vad apotekare gör och var de arbetar, del 2

Sjukhuset apotekare fungera som en del av hälso-team och är involverade i övervakningen av läkemedel-användning, rådgivning till patienter, som ger information om läkemedel och råd till hälso-och sjukvårdspersonal och gemenskapen, som utför kliniska prövningar och förbereder produkter för patienten att använda. De brukar ha en hel del kontakt med andra hälso-och sjukvårdspersonal och allmänheten.

Industriell farmaceuter satsar på forskning och utveckling, tillverkning, provning, analys och marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter.

Utanför torget och gå platser: Apotekare arbetar också som locums och i fält, såsom militären, juridik, journalistik, akademiska undervisnings -, forsknings -, läkemedels-politik och på landsbygden och i avlägsna områden, och även utomlands.

This entry was posted in Apotek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.